X
تبلیغات
K-PoP - معرفی و بیوگرافی گروه اف اکس یا f(x) Band

K-PoP

معرفی و بیوگرافی گروه اف اکس یا f(x) Band

 victoria - K-PoP

نام و نام خوانوادگی :  Song Qian

نام و نام خوانوادگی به زبان کره ا ی : 빅토리아

نام در گروه : Victoria

تاریخ تولد : February 2, 1987

سن : ۲۴ سال

نقش در گروه : رهبر، خواننده، رقصنده اصلی


نام و نام خوانوادگی :  Amber Josephine Liu

نام و نام خوانوادگی به زبان کره ا ی : 엠버

نام در گروه : Amber

تاریخ تولد : September 18, 1992

سن : ۱۸ سال

نقش در گروه : رپر اصلی، خواننده


نام و نام خوانوادگی : Park Sun Young

نام و نام خوانوادگی به زبان کره ا ی : 루나

نام در گروه : Luna

تاریخ تولد : August 12, 1993

سن : ۱۷ سال

نقش در گروه : خواننده اصلی


نام و نام خوانوادگی : Choi Jin ri

نام و نام خوانوادگی به زبان کره ا ی :  설리

نام در گروه : Sulli

تاریخ تولد : March 29, 1994

سن : ۱۷ سال

نقش در گروه : خواننده، رپر


نام و نام خوانوادگی : Jung Soo jung

نام و نام خوانوادگی به زبان کره ا ی : 크리스탈

نام در گروه : Krystal

تاریخ تولد : October 24, 1994

سن : ۱۷ سال

نقش در گروه : خواننده زیر

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم خرداد 1390ساعت 20:19  توسط مازیار  |